Het verkiezingsprogramma VVD voor 2012

 

De VVD wil de financiële problemen waar Nederland voor staat niet doorschuiven naar volgende generaties, maar ze nu aanpakken.

De liberalen streven dan ook naar een structureel begrotingsevenwicht in 2017, waardoor daarna de staatschuld kan dalen. Dat wordt bereikt door 24 miljard euro te bezuinigen, door de overheid zelf kleiner te maken. Tegelijkertijd verlagen we de belasting met 5 miljard. Ondanks de bezuinigingen is er ruimte voor 3 miljard aan investeringen in onderwijs, infrastructuur en veiligheid. Dat is de kern van het conceptverkiezingsprogramma dat vandaag is gepresenteerd. De VVD is de enige partij wier plannen financieel zijn onderbouwd.

 

Sluitende begroting

 

De VVD wil het begrotingstekort van de overheid omzetten in een structureel begrotingsevenwicht in 2017. Daarna willen de liberalen een structureel overschot realiseren. Nederland kan niet op de pof blijven leven. We betalen nu 10 miljard euro rente per jaar op onze staatschuld. Dat is allemaal weggegooid geld, dat niet geïnvesteerd kan worden in goed onderwijs, betere wegen of lastenverlichting.

 

24 miljard bezuinigen

 

Het probleem is dat de overheid te veel uitgeeft, en niet dat zij te weinig binnenkrijgt. De VVD wil daarom tot 2017 voor 24 miljard bezuinigen. De besparingen lopen daarna op tot 29 miljard euro per jaar. Door deze maatregelen, kan de staatsschuld gaan dalen. Hierdoor is Nederland op termijn miljarden minder kwijt aan rente.

 

5 miljard belastingverlaging

 

De VVD verlaagt de inkomstenbelasting voor werkende Nederlanders. Ook houden de liberalen de onbelaste reiskostenvergoeding in stand en worden alle regelingen die mensen in een uitkering gevangen houden aangepast of afgeschaft. Werk gaat meer lonen en er komt meer ruimte voor ondernemend Nederland.

 

3 miljard voor betere wegen, onderwijs en veiligheid

 

De VVD investeert 3 miljard euro in onder meer infrastructuur, onderwijs, veiligheid en kinderopvang. Bij het onderwijs gaat het met name om investeringen in (technische) vakscholen en om het versterken van de band tussen bedrijfsleven en onderwijs. Zo versterken de liberalen de economische verdienkracht van Nederland.