Hou vast aan je idealen

 

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren

 

De Partij voor de Dieren

 

De Partij voor de Dieren is tegen de bio-industrie. In de bio-industrie worden heel veel dieren gefokt voor hun vlees.

En dieren worden gehouden voor eieren of melk. Varkens, kippen, kalfjes of andere dieren. Deze dieren krijgen geen goed eten. Ze krijgen heel veel medicijnen. Deze dieren zitten met heel veel andere dieren opgesloten in kleine stallen of kooitjes.

Ze komen nooit buiten. Ze kunnen bijna niet bewegen. Deze dieren groeien zo snel dat ze niet meer op hun pootjes kunnen staan. Steeds meer politieke partijen zijn tegen de bio-industrie. Dat komt door de Partij voor de Dieren. Maar de andere partijen willen heel lang wachten met het stoppen van de bio-industrie.

Daarom is het belangrijk dat de Partij voor de Dieren meer Kamerleden krijgt. Dan kan de bio-industrie eerder gestopt worden. En krijgen de dieren een beter leven.

 

Geld

 

De meeste politieke partijen, zoals het CDA en de VVD, vinden geld het belangrijkste. Andere partijen vinden het héél belangrijk hoe duur de dingen zijn of hoe hoog de huur is of hoeveel iemand verdient. Dieren vinden ze helemaal niet zo belangrijk.

De Partij voor de Dieren vindt veel meer dingen belangrijk. Want ons eten, gezondheid van dieren, energie, economie en grondstoffen hebben veel met elkaar te maken. Het moet dus niet alleen maar over de economie gaan. Het moet gaan over de toekomst van de aarde en wat wij er aan kunnen doen. De Partij voor de Dieren wil schone lucht en schoon water.

De Partij voor de Dieren wil geen klimaatverandering. En de Partij voor de Dieren wil dat mensen en dieren goed met elkaar omgaan. De economie is niet het belangrijkste. Want alleen aan de economie denken is slecht voor de dieren en de mensen en het milieu.

 

Hou vast aan je idealen

 

Elke politieke partij heeft een eigen partijprogramma. In het partijprogramma staat wat die partij belangrijk vindt. Als je het programma van een partij goed vindt, kun je voor die partij kiezen.

De Partij voor de Dieren heeft ook een partijprogramma. Dit programma heet Hou vast aan je idealen.

Laat ze niet wegcijferen.

Idealen zijn wensen die jij hebt voor een betere wereld. Voor ons zijn dieren, natuur en milieu het belangrijkste. Wegcijferen betekent aan de kant schuiven. Wij vinden dus dat jouw wensen voor een betere wereld niet mogen verdwijnen.

 

Gezonde landbouw, duurzaam voedsel

 

Een akker is geen fabriek. Dieren zijn geen machines. Een gezonde akker heeft geen vergif nodig. Een boer moet genoeg geld met zijn boerderij verdienen om de dieren goed te kunnen behandelen.

Er is te weinig eten voor alle mensen. Dat moet veranderen. Als mensen minder vlees eten zijn er minder koeien en varkens nodig. Koeien en varkens eten heel veel dingen die mensen ook eten. Bijvoorbeeld planten, zoals groente en tarwe. De helft van alle graan in de wereld wordt opgegeten door dieren in de veehouderij. Dat is niet eerlijk, want er zijn heel veel mensen die honger hebben. Die hadden van dat graan brood kunnen bakken voor zichzelf. Dan hebben minder mensen honger.

Minder dieren in een stal is beter. Geen medicijnen geven aan de dieren als ze niet ziek zijn is beter.

Soms worden er alleen maar medicijnen gegeven aan gezonde dieren om ze harder te laten groeien. Dan kunnen mensen er meer geld aan verdienen.

Biologische landbouw is belangrijk. Een biologische boer gebruikt geen gif en geen kunstmest. Dat is beter voor het milieu en de mensen.

Er is te weinig schoon water voor alle mensen. Varkens en koeien hebben heel veel water nodig. Voor een kilo vlees is wel 15.000 liter water nodig.

Dat water kan beter door de mensen gedronken worden. Minder vlees eten betekent meer schoon drinkwater.

Vissen in de zeeën zijn erg belangrijk. Zonder vissen is er geen leven meer in de zeeën. En straks ook niet meer op aarde.

Als de zeeën leeg zijn blijft er minder lucht over om te ademen. Daarom willen wij dat het verboden wordt om zoveel te vissen.

De Partij voor de Dieren vindt ook dat vissen bescherming moeten hebben tegen pijn en stress. Nog fijner is het als vissen helemaal niet meer doodgemaakt worden.

Tegenwoordig worden veel vissen gekweekt. Dit gebeurt in viskwekerijen. De Partij voor de Dieren vindt dat dit een soort bio-industrie is. Heel veel vissen leven in een klein beetje water. En om één kilo gekweekte vis te krijgen, krijgt die vis 3 kilo wilde vis uit de natuur! De vissen in kwekerijen krijgen medicijnen. Dit is niet goed voor de vissen. En het is ook niet goed voor het milieu, want het water wordt heel vies door al het afval van de vissen en door de medicijnen.

 

Ruimte voor natuur

 

Natuur is het belangrijkste dat mensen hebben. Maar er verdwijnt steeds meer natuur. Bijvoorbeeld omdat er huizen of wegen worden gebouwd. Maar ook omdat er teveel mest is door teveel varkens. Of omdat er teveel gevist wordt in de zeeën. Daarom moet de natuur beter beschermd worden en moet geld minder belangrijk worden.

Wilde dieren wonen in Nederland in kleine stukjes natuur. Het is belangrijk dat ze grotere stukken natuur krijgen. Dan hebben ze een fijner leven en dan komen er ook meer wilde dieren. Zoals vossen, dassen en eekhoorntjes. Ook komen er misschien andere wilde dieren.

Er mogen geen snelwegen en huizen gebouwd worden in de natuur, vindt de Partij voor de Dieren. Want alle natuur die je kapot maakt komt nooit meer terug.

Veel politieke partijen vinden dat dieren die overlast veroorzaken doodgemaakt moeten worden. Overlast is bijvoorbeeld als ganzen het gras van een boer opeten. De Partij voor de Dieren vindt dat je altijd wat beters kunt bedenken dan doodmaken. Ganzen kunnen bijvoorbeeld weggelokt worden naar andere gebieden. Gebieden die niet van een boer zijn en waar lekker eten is voor de ganzen, zoals klaver.

Omdat herten en zwijnen vaak de weg moeten oversteken om naar een ander stukje natuur te gaan gebeuren er ongelukken. De Partij voor de Dieren wil dat wegen goed worden afgeschermd voor de dieren. Dan gebeuren er geen ongelukken. Sommige wilde dieren hebben het prima naar hun zin in de stad. Zoals duiven en konijnen. Maar sommige mensen vinden dat niet leuk. De dieren worden dan gevangen en gedood. De Partij voor de Dieren wil dat deze wilde dieren op een andere manier weggaan uit de stad. Bijvoorbeeld door de dieren weg te lokken naar de natuur buiten de stad

 

Binnen de draagkracht van de aarde

 

De aarde zorgt voor alles wat de mensen nodig hebben: eten, schoon water en schone lucht. Maar ook grondstoffen zoals olie. In veel landen is er te weinig eten, te weinig schoon water en te weinig schone lucht. Er zijn ook steeds minder grondstoffen. Mensen willen meer dan de aarde ons kan geven. Een duur woord hiervoor is draagkracht van de aarde. De Partij voor de Dieren vindt dat we zuinig op de aarde moeten zijn door weinig te gebruiken. En door de aarde schoon te houden. De Partij voor de Dieren vindt dat we daar nu mee moeten beginnen. Want ook de mensen die na ons leven hebben een schone aarde nodig. Met genoeg te eten voor iedereen.

Nederlanders eten heel veel. In Nederland worden ook heel veel koeien en varkens gehouden. Daarom wordt er in andere landen veel tropisch regenwoud gekapt. Die tropische bossen maken plaats voor weilanden en voor akkers. Daar wordt veevoer voor de Nederlandse koeien en varkens op verbouwd. Ook koopt Nederland heel veel hout van tropische landen. De Partij voor de Dieren wil dat dit ophoudt. De natuur in andere landen moet ook beschermd worden. Daarom is het belangrijk dat Nederland minder diervoer en hout koopt in andere landen. Wij vinden dat je alleen hout mag kopen waarvoor geen tropische bossen zijn gekapt.

Het gebruik van energie moet minder worden. Nederland moet kiezen voor windmolens, waterkracht en zonne-energie. Daarom moeten er wetten komen die dit regelen.

In Nederland rijden veel mensen in een auto. Daardoor zijn er veel uitlaatgassen. En die zijn slecht voor het milieu en slecht voor de gezondheid van mensen. De Partij voor de Dieren vindt: als je veel met je auto rijdt moet je meer belasting betalen dan als je weinig met de auto rijdt. Dat is eerlijker. Je kunt beter met de trein of met de bus reizen. Dan zijn er ook minder files. Een elektrische auto is ook beter voor het milieu dan een gewone auto.

 

Leven met dieren

 

In Nederland wonen dertig miljoen huisdieren. Dat zijn bijvoorbeeld honden, katten, konijnen, vogels, slangen en cavia’s. Handelaren in huisdieren verdienen heel veel geld. Ze verkopen soms ook wasberen, eekhoorns en krokodillen. Deze dieren voelen zich heel beroerd in een kooi. Maar er zijn geen regels om het te verbieden. Dus doen mensen het toch. De Partij voor de Dieren vindt dat er een lijst moet komen waarop staat welke dieren je als huisdier mag hebben. Dieren die niet op de lijst staan mag je niet hebben. Omdat het heel slecht voor ze is.

Elk jaar komen er tienduizenden dieren in een asiel terecht. Dat is veel! Mensen kunnen niet goed voor ze zorgen. Of ze wisten niet dat het zo duur was om een dier te hebben. Als je een huisdier koopt moet je daar goed over nadenken. Het is beter als een dierenwinkel geen dieren meer verkoopt. Mensen kunnen beter naar een asiel voor een huisdier. Er zijn niet veel wetten voor de opvang van dieren. Veel dierenasielen hebben te weinig geld en niet genoeg plek om dieren op te vangen. De overheid moet zorgen voor genoeg geld voor de asielen.

Dierenartsen zijn duur. De Partij voor de Dieren vindt dat dierenartsen goedkoper moeten worden. Zodat iedereen de dierenarts kan betalen. Wij vinden ook dat alleen dierenartsen een dier een spuitje mogen geven om een ziek dier in te laten slapen. Er is nog geen wet waar dat in staat. Dus nu kan iedereen een dier doodmaken. Dat is niet goed.

De Partij voor de Dieren wil dat de dierenpolitie blijft bestaan. Want het is heel erg als dieren mishandeld worden.

Veel dieren zijn bang voor vuurwerk. De Partij voor de Dieren vindt dat het vuurwerk door de gemeenten moet worden afgestoken, op één plek. Dat is veel minder eng voor de dieren.

De meeste mensen houden van hun paard of pony. Toch gaat het vaak niet goed met paarden en pony’s. Paarden en pony’s zijn kuddedieren en vinden het fijn om bij andere paarden en pony’s te zijn. Ook vinden ze het fijn om veel ruimte te hebben om rond te lopen. De Partij voor de Dieren wil dat er wetten komen voor de stallen, het trainen en het berijden van pony’s en paarden.

 

 

Grenzen aan diergebruik

 

Dieren zijn levende wezens. Dieren zijn geen dingen. Er worden in Nederland heel veel dieren gebruikt voor dierproeven. Dieren worden gebruikt om bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen of medicijnen uit te proberen. Er wordt eerst uitgezocht of dieren tegen de medicijnen of schoonmaakmiddelen kunnen. Daarna kunnen mensen deze medicijnen of schoonmaakmiddelen gaan gebruiken. De Partij voor de Dieren wil geen dierproeven. De Partij voor de Dieren wil dat er andere manieren komen om medicijnen en schoonmaakmiddelen te testen. Daar is tijd en geld voor nodig.

Dieren mogen niet zomaar veranderd worden. Dat je bijvoorbeeld een koe zo verandert dat hij op een paard gaat lijken. Met een duur woord heet dit genetische manipulatie. Je moet respect hebben voor dieren en daarom mag je ze niet zomaar veranderen.

Dierentuinen en dolfinariums moeten er niet meer zijn voor de lol van mensen. Dierentuinen en dolfinariums moeten er alleen zijn om wilde dieren op te vangen. Het liefst voor korte tijd. Daarna mogen ze weer terug naar de natuur. Dieren in gevangenschap kunnen niet leven op de manier die het beste voor ze is.

Op een kinderboerderij kunnen kinderen leren hoe ze met dieren om moeten gaan. Het is belangrijk dat de dieren op de kinderboerderij goede hokken hebben. En dat er genoeg ruimte is om te lopen en te spelen. Ook is het belangrijk dat ze niet alleen zijn.

De Partij voor de Dieren vindt dat dieren niet in een circus horen. In een circus moeten dieren kunstjes doen. Deze kunstjes zullen ze nooit uit zichzelf doen. Ze worden gedwongen om kunstjes te doen. Circusdieren zitten hun hele leven in een kooi. In die kooien moeten ze vaak ook lang reizen. Soms zelfs naar andere landen.

De Partij voor de Dieren wil dat er strenge wetten komen voor sport met dieren. Hengelsport is geen sport. Het moet verboden worden, want de vis is erg bang en heeft veel pijn als hij gevangen wordt.

Bij duivensport gaan veel duiven dood. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de lange afstanden die de duiven moeten vliegen. Ook moet het wedden op wedstrijden verboden worden.

In Nederland worden nog steeds nertsen gefokt en doodgemaakt om er bontjassen en bontkragen van te maken. Mensen hebben geen bontjas of bontkraag nodig. De nertsen zitten in kleine hokjes opgesloten in de bontindustrie. Maar nertsen hebben ruimte en natuur nodig om te jagen. In kleine hokjes vervelen ze zich en zijn ze heel bang. Daarna worden ze doodgemaakt. De Partij voor de Dieren wil niet dat er dieren voor bont gefokt en doodgemaakt worden. Het moet verboden worden.

Vaak worden dieren verhuurd, bijvoorbeeld voor een tv-programma. Dit mag van de Partij voor de Dieren alleen maar als de dieren zich er goed bij voelen. En als ze niet zenuwachtig of ziek worden. Soms doen mensen dingen met dieren, omdat het traditie is. Een traditie is een gewoonte die al heel lang bestaat. Bijvoorbeeld het rapen van kievitseieren. De Partij voor de Dieren vindt dit niet goed. Kieviten zijn beschermde vogels. Daar mag je geen eieren van afpakken.

Wilde dieren moeten met rust gelaten worden. Elk jaar schieten jagers twee miljoen dieren dood. En nog eens twee miljoen dieren raken gewond door de jagers, als ze maar half raak schieten.

De Partij voor de Dieren vindt dat een dier alleen mag worden doodgemaakt als het dier heel ziek is. Of als het dier heel gevaarlijk is of als het dier een besmettelijke ziekte heeft. En dan mogen deze wilde dieren alléén worden doodgemaakt door iemand die daarvoor heeft geleerd. Het mag niet worden gedaan door iemand die het voor zijn plezier doet.

 

Internationaal samenwerken

 

De aarde zorgt voor alles wat de mensen nodig hebben. Maar veel mensen willen méér dan ze nodig hebben. Daardoor komen mensen in arme landen in de problemen. Om deze mensen te helpen is mededogen en duurzaamheid belangrijk. Mededogen betekent dat je met iemand meeleeft. Duurzaamheid betekent dat je zo leeft dat de aarde er niet door beschadigd wordt. Zodat de mensen die na ons komen ook nog kunnen leven op aarde.

De Partij voor de Dieren vindt het logisch dat je arme en hongerige mensen helpt. Wij vinden het ook logisch dat je slachtoffers van geweld helpt, bijvoorbeeld mensen in een oorlog.

De Partij voor de Dieren vindt mensenrechten heel belangrijk. Wij vinden dat alle mensen dezelfde rechten hebben.

De Partij voor de Dieren vindt dat 1 procent van wat wij in Nederland verdienen naar mensen in arme landen moet gaan. Alle andere partijen willen juist minder geld aan mensen in arme landen geven. Maar met dat geld kunnen wij mensen in arme landen helpen om een beter leven te krijgen. Zodat ze genoeg te eten hebben, ze naar een dokter kunnen als ze ziek zijn en niet op straat hoeven te wonen. Het is belangrijk dat er bij hulp aan arme landen veel aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Nederland moet bijvoorbeeld geen grote stallen gaan bouwen in arme landen. Nederland moet de arme mensen juist helpen met eigen bedrijfjes op te zetten. Met respect voor dieren en natuur.

Met vluchtelingen moet Nederland met respect omgaan. Door geweld en onderdrukking zijn 1 miljard mensen in gevaar. Stel je voor dat je zelf moet vluchten uit je huis en je land... Dat is heel erg.

De Partij voor de Dieren vindt dat asielzoekers binnen twee jaar moeten weten of ze in Nederland mogen blijven. Je mag ze niet langer laten wachten.

Nederland mag geen mensen terugsturen die gevaar lopen omdat ze een ander geloof hebben of omdat ze bijvoorbeeld homo zijn.

Bijna geen enkel land houdt zich aan afspraken die er zijn om de natuur of het milieu beter te maken. De Partij voor de Dieren vindt dat alle landen zich aan die afspraken moeten houden.

Helaas vinden veel landen mensenrechten, dierenwelzijn en duurzaamheid minder belangrijk dan geld verdienen. De Partij voor de Dieren vindt het juist andersom. Arme landen hebben er veel last van dat de rijke landen geld het belangrijkste vinden. Dat moet veranderen.

De Partij voor de Dieren is voor samenwerking met andere landen en met Europa. Dat is belangrijk voor de vrede. En het is belangrijk om met andere landen milieu- en klimaatproblemen op te lossen.

Het is geen oplossing om militairen ergens heen te sturen om te vechten. Landen krijgen minder ruzie als voedsel en grondstoffen eerlijker verdeeld zijn in de wereld. Dan komt er minder oorlog.

De Partij voor de Dieren vindt het een goed plan als militairen naar een land gaan om te helpen met de vrede. De kans op vrede wordt groter als voedsel en grondstoffen, zoals olie, eerlijk verdeeld zijn in de wereld. Militairen kunnen meewerken aan die eerlijke verdeling.

 

Een betrouwbare overheid

 

Een goede overheid behandelt iedereen gelijk. Een goede overheid zorgt voor goede en betaalbare gezondheidszorg en voor goed onderwijs. Dat moet je niet door bedrijven laten doen. Die willen geld verdienen en denken niet aan de mensen.

De Partij voor de Dieren vindt dat goede gezondheidszorg voor iedereen is. De mensen die het werk doen en de mensen die zorg krijgen zijn het belangrijkste. De mensen in de zorg moeten daarvoor ook genoeg betaald krijgen.

Er moet meer aandacht komen voor ouderen in verpleeghuizen. Mantelzorg is heel belangrijk. Dat is zorg door familie, buren of vrienden. Het is belangrijk dat mantelzorgers hiervoor beloond worden. Bijvoorbeeld door minder belasting te betalen.

Op scholen is het belangrijk dat leerlingen genoeg aandacht krijgen. Op hele grote scholen is het lastig om alle leerlingen genoeg aandacht te geven.

De Partij voor de Dieren vindt dat er meer geld naar scholen moet gaan in plaats van minder geld. De Partij voor de Dieren wil dat er een nieuw ministerie komt. Het ministerie voor Duurzame ontwikkeling, Ruimte, Energie en Dierenwelzijn. Dit ministerie moet ervoor zorgen dat er goed wordt omgegaan met milieu, natuur, water en dierenwelzijn. Dat is heel belangrijk, voor alle mensen.

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen gelijk is. De overheid moet ervoor zorgen dat niemand als minder wordt behandeld, bijvoorbeeld homo’s, vrouwen of allochtonen.

De Partij voor de Dieren vindt persoonlijke vrijheid heel belangrijk. Maar persoonlijke vrijheid betekent niet dat je zomaar iedereen mag beledigen of uitschelden.

 

De economische crisis als kans

 

Economie is het huishoudboekje van ons land. In het huishoudboekje moet staan hoeveel geld we hebben om uit te geven. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat wij het geld alleen uitgeven als het milieu en de natuur er niet slechter van worden. Maar beter! Wij vinden het ook belangrijk dat mensen in arme landen niet nog armer worden. Liever besteden wij ons geld zo, dat ook die mensen er beter van worden. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren belangrijker zijn dan geld. Wij vinden dat het geld eerlijk verdeeld moet worden. Wij willen genoeg overlaten voor de mensen die ná ons op deze wereld wonen.

We kunnen geld nu al anders gaan besteden. Hier zijn een paar voorbeelden:

• Degene die een rotzooi van het milieu maakt moet daarvoor betalen.

• Je moet weer statiegeld betalen voor plastic flessen.

• Voor vis, vlees, melk en eieren moet je meer betalen, voor groente en fruit minder.

• Je betaalt minder belasting als je op de fiets naar het werk gaat in plaats van met de auto.

Het huren van een huis moet voor iedereen mogelijk zijn. Daar moeten de woningcoöperaties goed op letten, vinden wij. De woningcoöperaties zijn de bedrijven die heel veel woningen verhuren. Als je in een goedkope huurwoning woont en je verdient veel geld, moet je meer huur betalen. Dat is eerlijker, want die huizen zijn gebouwd voor mensen met een kleine portemonnee. De Partij voor de Dieren is voor meergeneratiewoningen. Dan kunnen kinderen met ouders en grootouders in één huis wonen en voor elkaar zorgen. Dit kan ook als je bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebt. Je woont dan met verschillende familieleden in hetzelfde huis. En je zorgt voor elkaar. En het is ook nog gezellig.

Steeds meer mensen raken hun baan kwijt. De Partij voor de Dieren vindt dat geen goede zaak.

De Partij voor de Dieren wil oud en jong eerlijk behandelen. Stapje voor stapje moet de leeftijd waarop je mag stoppen met werken omhoog. Zodat je in 2030 mag stoppen met werken als je 67 bent. Als je al 45 jaar hebt gewerkt, mag je ook met pensioen, ook al ben je nog geen 67.

De Partij voor de Dieren wil dat voor mensen met een beperking de Wajong en de WSW blijven bestaan. Net als de sociale werkplaatsen moeten blijven bestaan. Zodat mensen met een beperking ook aan de slag kunnen blijven.

 

Waarom zou jij Partij voor de Dieren stemmen?

 

Voor alle mensen en dieren moet er genoeg aandacht zijn, zodat ze fijn en gelukkig kunnen leven. Als jij dat ook vindt en ook dat het in de politiek niet alleen over veel geld verdienen mag gaan, dan kun jij Partij voor de Dieren kiezen op 12 september. De dieren worden daarmee geholpen. Er is in Nederland geen één andere politieke partij die speciaal voor de dieren opkomt en die ook wil dat de aarde een fijne plek om te leven blijft, ook voor de mensen.

Mogen de dieren op je rekenen? Op 12 september mag jij kiezen!