In dienst van een Vrij en Soeverein Nederland

 

Beginselprogramma

 

Voorwoord

 

De  politieke partij Artikel 50  is eind 2012 in het  leven geroepen door onafhankelijk Europarlementariër Daniël van der  Stoep met het  doel om  deel te nemen aan de Europese Parlementsverkiezingen, de  gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en  aan landelijke verkiezingen zodra daar een datum voor bekend is.

De  naam Artikel 50  komt voort uit  het  in het  Verdrag van Lissabon vastgelegde artikel 50 lid 1, dat  stelt:

“Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.”

Ook verwijst de  naam naar artikel 50  van de  Nederlandse grondwet in acht genomen, dat stelt:

“De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.”

Artikel 50  heeft tot  doel om  Nederland de  Europese Unie zoals deze nu  bestaat te laten verlaten. Artikel 50  is niet tegen een Europese Unie maar wel  tegen de  huidige Europese Unie. Artikel 50  wil  nu  een referendum over uittreding uit  de  Europese Unie.

Artikel 50  is een klassiek-liberale en  seculiere partij die  gelooft in de  Nederlandse soevereiniteit en  streeft naar de  vrijheid van elk  mens om  zijn  eigen lot  te mogen bepalen.

De  beginselen waarop Artikel 50  is gefundeerd zijn  hieronder verder uitgewerkt.

 

 

 

 

1.         Referendum en Nederland uit de Europese Unie
2.         Nederland uit de eurozone
3.         Het Europees Parlement
4.         Nederland als seculiere staat
5.         Bescherming van persoonlijke vrijheden
6.         Bestuur in Nederland
7.         Een minimale overheid met kerntaken
8.         Nederland in internationale context
9.         Toekomst voor Nederland